o Nama

Nakon više od decenije rada, sa ponosom ističemo, da je naše preduzeće jedna od najpouzdanijih u oblasti održavanja higijene na ovim prostorima Srbije.
Tokom godina stvorili smo črvste temelje poslovne saradnje sa naručiocima usluga. Kod nas kvalitet izvršenih usluga stoji na prvom mestu. Zato smo uvereni, da će nas sa zadovoljstvom preporučiti i drugim kompanijama za saradnju.

Kostantno ulažući u savremenu, specijalizovanu opremu i postrojenja, sa zadovoljstvom možemo da istaknemo da posedujemo najkvalitetniju opremu I moderne mašine pomoću kojih možemo da odgovorimo kavalitetno na sve zahteve tržišta.

Posedujemo ISO:9001 i OHSAS: 18001 standarde, pomoću kojih naša posvećenost stalnom poboljšanju sertifikovana.

TEMELJNO ČIŠĆENJE

100% SUVI TEPISI

TEPIH ZAŠTIĆEN FOLIJOM

PRE SVEGA KVALITET!